បង​ស្រី​របស់ Naeun ក្រុម April ប្តូរគណនី  Instagram របស់នាង​ទៅ​ជា​ private បន្ទាប់ពីចេញ​មុខ​ការពារ​ប្អូនស្រី​របស់​ខ្លួន​បន្ទាប់​ប្អូនរបស់នាង​រងការ​ចោទប្រកាន់ពី​ការ​ធ្វើបាប​គេ​នៅសាលា​រៀន​។ យោង​តាម​សម្តី​បងស្រី​របស់​នាង​កាល​ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា Naeun មិន​មែន​ជា​ឧក្រិដ្ឋជន​ក្នុង​រឿង​អាស្រូវ​ធ្វើ​បាបគេ​នេះទេ​ ហើយ​ក៏ជា​បុគ្គល​​រង​ទុក​ដោយ​សារ​អារម្មណ៍​សោក​សៅ​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​យូរ​ដែរ​។ បង​​ស្រី​របស់​នាង​បាន​អះ​អាងថា Naeun “ឋិត​ក្នុងស្ថាន​ភាព​គិត​ច្រើន​មិននឹង​នរ​មិន​អាច​ទៅធ្វើ​បាប​អ្នក​ដទៃ​បាន​ទៀត​ទេ​” កាល​ពីពេលនោះ​ ហើយសូម​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើអ៊ីនធឺណេត​ឈប់​គិត​ចឹង​ទៀត​ទៅ។​

មិន​យូរប៉ុន្មាន​បន្ទាប់​ពីមាន​ការ​បញ្ចេញ​មតិពីទង្វើ​នៅអតីត​កាល​របស់​នាង​ នាង​បាន​ប្តូរ​អាខោន​អ៊ីន​ស្តា​ក្រាម​របស់​ខ្លួន​ទៅ​លក្ខណៈ​ឯក​ជន​វិញ៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 3,370 times)