មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​នៅសម័យ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​នេះ​ដែល​អាច​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ព័ត៌មាន​ពី​តារា​សម្តែង​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ ដូចជា​តាម​យូធូ TikTok fan cafes, Twitter និង​កម្មវិធី​ផ្សេង​ទៀត​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​។ កម្មវិធី​មួយ​ដ៏មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​បំផុត​ឥលូវ​ក្នុងចំណោម​កម្ម​វិធី​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​អ៊ីនស្តាក្រាម​ ហើយ​ដោយ​សារ​តារាសម្តែង​ជាច្រើន​ប្រើ​គណនី​នេះ អ្នកគាំទ្រ​កាន់​តែ​ច្រើន​បាន​ចូល​ទៅកាន់កម្មវិធីនេះដើម្បី​ follow គណនីតារា​សម្តែង​ក្នុង​ដួងចិត្ត​របស់​ខ្លួន​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គណនី អ៊ីនស្តាក្រាម​របស់​តារា​សម្តែង​ស្រីកូរ៉េ​ដែល​មាន​ចំនួន​អ្នក​ follow ច្រើន​ជាង​គេ​៖

1. IU

Username: @dlwlrma

Followers: 20.9 million

2. Bae Suzy

Username: @skuukzky

Followers: 15.9 million

3. Lee Sung Kyung

Username: @heybiblee

Followers: 12.5 million

4. Yoona (Girls’ Generation)

Username: @yoona_lim

Followers: 12.3 million

5. Park Shin Hye

Username: @ssinz7

Followers: 11.7 million

6. Song Hye Kyo

Username: @kyo1122

Followers: 11.5 million

7. Joy (Red Velvet)

Username: @_imyour_joy

Followers: 11.4 million

8. Kim So Hyun

Username: @wow_kimsohyun

Followers: 11.3 million

9. Krystal (f(x))

Username: @vousmevoyez

Followers: 9.5 million

10. Park Min Young

Username: @rachel_mypark

Followers: 8.4 million

11. Moon Ga Young

Username: @m_kayoung

Followers: 6.7 million

12. Seohyun (Girls’ Generation)

Username: @seojuhyun_s

Followers: 6.6 million

13. Kim Ji Won

Username: @geewonii

Followers: 6.3 million

14. Sooyoung (Girls’ Generation)

Username: @sooyoungchoi

Followers: 6.0 million

15. Yuri (Girls’ Generation)

Username: @yulyulk

Followers: 5.5 million

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 6,372 times)