បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​គាំទ្រ​សិល្បៈ​កូរ៉េ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ follow តារា​ក្នុងដួង​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​​ នោះ​ប្រហែល​ជា​អ្នក​មាន​គណនី​អ៊ីន​ស្តាក្រាម​មួយ​ដែរ​ហើយ​។ វា​ជា​កន្លែង​ដ៏មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ដែល​តារា​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​អ្នកគាំទ្រ និង​ជា​កន្លែង​អ្នក​គាំទ្រ​​អាច​ស្គាល់​ពីជីវិត​រស់​នៅ​របស់​ពួក​គេ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ដឹង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គណនី​អ៊ីនស្តា​ក្រាម​របស់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ដែលមាន​ចំនួន​អ្នក follow ច្រើន​ជាង​គេ​នៅលើ​គណនី​ Instagram ៖

1. Lee Min Ho

Username: @actorleeminho

Followers: 24.2 million

2. Jackson (GOT7)

Username: @jacksonwang852g7

Followers: 24.0 million

3. Chanyeol (EXO)

Username: @real__pcy

Followers: 23.3 million

4. Sehun (EXO)

Username: @oohsehun

Followers: 21.8 million

5. Baekhyun (EXO)

Username: @baekhyunee_exo

Followers: 21.0 million

6. Eunwoo (ASTRO)

Username: @eunwo.o_c

Followers: 20.9 million

7. G-Dragon (BIGBANG)

Username: @xxxibgdrgn

Followers: 19.7 million

8. Lee Jong Suk

Username: @jongsuk0206

Followers: 19.2 million

9. Park Seo Jun

Username: @bn_sj2013

Followers: 18.3 million

10. Ji Chang Wook

Username: @jichangwook

Followers: 16.4 million

11. Nam Joo Hyuk

Username: @skawngur

Followers: 15.6 million

12. BamBam (GOT7)

Username: @bambam1a

Followers: 13.6 million

13. Lay (EXO)

Username: @layzhang

Followers: 13.2 million

14. Kai (EXO)

Username: @zkdlin

Followers: 12.3 million

15. T.O.P (BIGBANG)

Username: @choi_seung_hyun_tttop

Followers: 11.9 million

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 6,394 times)