គ្រប់​គ្នាយ៉ាង​ហោច​ណាស់​ធ្លាប់​ជួប​រឿង​ឈឺក្បាល​ម្តង​។ មធ្យោបាយ​មួយ​ដើម្បី​ព្យាបាល​ចិត្ត​ខ្ទេច​ខ្ទាំ​គឺ​តាម​រយៈ​ការ​ស្តាប់​ចម្រៀង​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ ១០ បទ​ពីរោះៗ​ដែល​អ្នក​អាច​ស្តាប់​សម្រាប់​រម្សាយ​អារម្មណ៍​ទុក្ខ​សោក​បាន​។ បទ​ខ្លះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ស្រក់ទឹក​ភ្នែក​ ខ្លះទៀត​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ឡើង​វិញ​ ប៉ុន្តែ​បទ​ទាំង​អស់​នឹង​ជួយ​អ្នក​បាន​នៅ​គ្រា​លំបាក​!

1. AKMU – “How can I love the heartbreak, you’re the one I love”

2. Sunmi – “Gashina”

3. BLACKPINK – “Lovesick Girls”

4. DAY6 – “Letting Go”

5. Taeyeon – “Fine”

6. Rosé – “Gone”

7. EVERGLOW – “Adios”

8. SHINee – “Don’t Call Me”

9. Jennie – “SOLO”

10. The Rose – “BABY”

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 2,146 times)