អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​រំភើប​ចិត្ត​ពេល​ឃើញរូបភាព​បង្ហោះ​កាល​ពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​របស់ J-hope ក្នុងកម្មវិធី Weverse ដែល​ជា​ពេល​គាត់បាន​សុំទោស​ចំពោះ​ការ​មិនបាន​បង្ហោះរូប selcas ពីព្រោះ​ថ្មីៗនេះ គាត់បាន​លាប​ប្តូរ​ពណ៌​សក់​របស់​គាត់​។​

j-hope: ខ្ញុំលាប​សក់​ពណ៌ក្រហម​ I dyed it red ~
j-hope: នេះ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល​ខ្ញុំមិនបាន​បង្ហោះ​រូបភាព​ថត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ This’s why I didn’t upload any selcas ~

trans credit @lvnhobi

ទោះ​យ៉ាង​នេះក្តី ស្រាប់​តែ​គេ​ដឹង​ថា វា​គ្រាន់​តែ​ជា​ការកំ​​ប្លែង​លេង​របស់​គាត់​នៅ​ថ្ងៃ April Fool Day សោះ​។​ មួយ​នាទីក្រោយម​ក Hobi បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​គាត់​ ដោយមិនអាច​កុហក​បាន​យូរ​ទេ​។​
j-hope: បាទ នេះ​គឺជា​ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ។ yes, it’s April 1st .

trans credit @lvnhobi

ក្រោយ​មកគេ​ដឹង​ថា ​រូប​ភាព​សក់​ពណ៌ក្រហម​ទីពីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពីវីដេអូ​នេះ​ដែល​ Hobi  បាន​បង្ហោះ​ក្នុង​ធ្វីត​ធឺ​កាល​ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧​។​

ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ រូបភាពសក់​ពណ៌​ក្រហម​​ដែល​គាត់​បាន​បង្ហោះ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ទូទាំំង​ពិភព​លោក​ចាប់​អារម្មណ៍​ រួច​​ចែក​រំលែក​តៗ​គ្នា​រហូត​​ធ្វើ​ឱ្យ​ Hoseok ជាប់លេខ ១ ​ Hobi ជា់បលេខ ២ និង j-hope លេខ ១១ ល្បី​ជាង​គេ​ទូទាំង​ពិភពលោក។​

ទោះ​សក់​ពណ៌ក្រហម​នេះពិត ឬ​អត់​ក៏​គ្រប់​គ្នា​អាច​ឃើញ​។ អ្វីដែល​យើង​អាច​ដឹង​គឺថា អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​នឹង​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ឃើញ​សក់​ពណ៌ក្រហម​របស់​គាត់​ទៀត​ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ​នេះ៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 180 times)