ជា​ការ​បិទ​បញ្ចប់​ខែកុម្ភៈ ស្ថាប័ន​ស្រាវ​ជ្រាវជំនួញ​កូរ៉េ​បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ចំណាត់​ថ្នាក់​ចុង​ក្រោយ​ នោគឺ​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារាចម្រៀង​ដែល​ទាញ​យកបាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​ជាង​គេក្នុ​ងខែនេះ។ ទិន្នន័យ​គិត​ចាប់​ពី ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ត្រូវ​បាន​យក​ទៅធ្វើ​វិភាគ ហើយ​លទ្ធ​ផល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

1/ BTS

2/ IU

3/ Im Young Woong

4/ BLACKPINK

5/ Kang Daniel

6/ Young Tak

7/ Lee Chan Won

8/ NCT

9/ Sunmi

10/ IZ*ONE

11/ TWICE

12/ SEVENTEEN

13/ Oh My Girl

14/ Kim Hee Jae

15/ GFRIEND

16/ Song Ga In

17/ EXO

18/ Lee Seung Gi

19/ Jung Dong Won

20/ Chungha

21/ MAMAMOO’s Hwasa

22/ Girls’ Generation’s Taeyeon

23/ Jessi

24/ Red Velvet

25/ Jang Min Ho

26/ Punch

27/ Park Jin Young

28/ Ben

29/ Red Velvet’s Joy

30/ Na Hoon Ah

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,916 times)