កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​ Chanyeol ត្រូវ​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​ ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើ​យ​!

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ផលិតកម្ម SM Entertainment បាន​ចេញ​ប្រកាស​៖ “Chanyeol នឹង​ចូល​បំពេញ​ភារកិច្ច​យោធា​ក្នុង​នាមជា​ទាហាន​សកម្ម​នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា។ ទី​តាំ​ង និងវេលា​ដែល​គេ​ត្រូ​វ​ចូល​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​នឹង​មិន​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ​ ហើយ​ក៏​គ្មាន​ការ​ប្រារព្ធកម្មវិធី​ពិសេស​អ្វី​ទាំងអស់​”។

Chanyeol នឹង​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ទី៥ របស់​ EXO ដែល​​ចូល​បំពេញ​ភារកិច្ច​យោធា​បន្ទាប់​ពី Xiumin, D.O, Suho និង Chen៕

 

ប្រ​ភព៖  soompi

 

 

(Number Of Views: 142 times)