កាល​ពីមុន​ចេញ​ច្រៀង​ តារាចម្រៀង​ប្រុស​ស្រី​របស់​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​មើល​ទៅប្លែក​ព្រោះ​ប្រើ​វែន​តា​…ប៉ុន្ដែ​បច្ចុប្បន្ន អ្នក​នឹង​មិន​ឃើញ​ពួកគេ​ពាក់​ទៀត​ទេ! ប្រៀបធៀប​រូប​ខាង​ក្រោម​មើល៍ មុខ​ប្លែក​ម៉េច​ខ្លះ?

1. Jin (BTS)

 

 

2. YooA (OH MY GIRL)

 

 

3. Taeyong (NCT)

 

 

4. Miyeon [(G)I-DLE]

 

 

5. Yoon (STAYC)

 

 

6. Yerin (GFRIEND)

 

 

7. Ahn Yujin (IZ*ONE)

 

 

8. Kangmin (VERIVERY)

 

 

9. Luda (Cosmic Girls)

 

 

10. Kang Hyewon (IZ*ONE)

 

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 465 times)