មាន​ចម្រៀង​ខ្លះ​ស្ដាប់​ម្ដង​មិន​ពិរោះ​ទេ តែ​ពេល​យើង​ស្ដាប់​ច្រើន​ដង វា​ក៏​ជាប់​ក្នុង​ខួក្បាល​។ វា​ជា​រឿង​ពិត​ បើទោះបីមិន​មែន​ផ្លូវ​ការ​ ប៉ុន្ដែ​អំឡុង​ពេល​ត្រៀម​ប្រឡង​ចូល​សកល​ក្នុងប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង សិស្សានុសិស្ស​គឺ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ប្រាម​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​ទាំង​នេះ ព្រោះវាអាច​នឹង​ក្លាយ​ជា​មូលហេតុ​ធ្វើ​ឱ្យពួកគេ​មើល​មេរៀន​លែង​ចូល​។

1/ SHINee – បទ “Ring Ding Dong”

“Ring Ding Dong” ជា​បទ​ល្បីរបស់​ SHINee ហើយ​ក៏​ជា​ប់​លេខ​១ ក្នុង​នាម​ជា​បទ​ហាម​ស្ដាប់​ពេល​ត្រៀម​ប្រឡង​។

2/ BTS – បទ “Go Go”

ឃ្លា “yolo yolo”, “dollar dollar” ក្នុងបទចង្វាក់ B-side របស់​ក្រុម BTS មួយ​នេះ នឹង​ដក់ជាប់​ក្នុង​ក្បាល​ បើសិន​អ្នកស្ដាប់​លើស​ពីម្ដង​។

3/ Red Velvet – បទ “Dumb Dumb”

ស្ដាប់បទ​នេះហើយ​មិន​បាច់​ធ្វើ​អីទេ ឃ្លា​ “Dumb Dumb”​ នឹងត្រូវ​អ្នក​ទន្ទេញ​ជាប់​។

4/ Red Velvet – បទ “Zimzalabim”

ក្រៅពី “Dumb Dumb” ក្រុម Red Velvet នៅមាន​បទមួយ​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ហាម​ស្ដាប់​សម្រាប់​សិស្សត្រៀមប្រឡង នោះគឺ​បទ “Zimzalabim”។​

5/ BLACKPINK – បទ “DDU-DU-DDU-DU”

ទាំងភ្លេង ទាំង​ឃ្លាច្រៀង​ ធ្វើ​ឱ្យ​បទ “DDU-DU-DDU-DU” ជាបទ​ដែល​ស្ដាប់​ហើយ​ជក់​ចិត្ត​ខ្លាំង​។

6/ MOMOLAND – បទ “BBoom BBoom”

“BBoom BBoom” ជាបទ​មួយ​ដែល​ស្ដាប់​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ចង់​រាំតាម​។

7/ Super Junior – បទ “Sorry, Sorry”

“Sorry, Sorry” ល្បី​ខ្លាំង​ណាស់​កាល​អំឡុ​ង​ឆ្នាំ ២០០៩ និង​បើសិនស្ដាប់​ហើយ​ អ្នក​មិន​ងើប​ឈរ​ច្រៀង​តាម​គឺ​មិន​កើត​។

8/ SF9 – បទ “O Sole Mio”

“O Sole Mio” គឺ​ជា​បទ​មួយ​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី​ហាម​ស្ដាប់​សម្រាប់​សិស្សអំឡុង​ពេល​រដូវ​កាល​ប្រឡង​។

9/ T-ARA – បទ “Bo Peep Bo Peep”

បទនេះ​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ណាស់​កាល​ឆ្នាំ ២០១១ ហើយ​ព្រោះ​ឃ្លាច្រៀង​ស៊ីគ្នា​ជាមួយមួយ​ចង្វាក់​ភ្លេង​នោះ ធ្វើឱ្យ​អ្នកស្ដាប់​សឹង​ច្រៀង​បទ​ផ្សេង​មិន​កើត​។

10/ SS501 – បទ “U R Man”

ក្រៅពី “Ring Ding Dong” បទ​មួយ​ទៀត​ដែល​ជាប់​លេខ​១ ក្នុង​នាម​ជា​បទ​ហាម​ស្ដាប់​ពេល​ប្រឡង​គឺបទ “U R Man” របស់​ក្រុម SS501៕

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 11,554 times)