ក្បាច់​រាំ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ក្នុងវិស័យ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​មាន​តាំង​ពីយូរយារ​ហើយ​ និង​ជា​ញឹក​ញាប់ ក្បាច់​រាំ​របស់​ពួក​គេ​ពិបាក​រាំ​ជាង​ក្បាច់​រាំ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ទៅ​ទៀត​។ ក្បាច់​ទាំងនេះ​ពិបាក​រាំ​ព្រោះ​តែ​មាន​ការ​បញ្ចេញ​ក្បាច់​ដាល់ និង​ចល​នា​មុត​មាំ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាក់​ភ្នែក​លឿន​ភ្លាម​ៗ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្បាច់​រាំ​ដ៏លំបាក​បំផុត​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​វិស័យ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​៖

Girls’ Generation

LOONA

ITZY

GFRIEND

DREAMCATCHER

TWICE

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 2,157 times)