វិស័យ​ចម្រៀង​របស់​កូរ៉េ​ដុះ​ដាល​ឡើង​ជា​រើយៗ អាច​វាយ​លុក​ចូលក្នុង​ទី​ផ្សារបរទេស និង​រក​ចំណូល​បាន​មិន​ចេះតិច​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយឆ្នាំៗ​។ ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ គម្រោង​វិល​វិញ​ជា​ច្រើន​របស់​តារាចម្រៀង​បាន​ប្រកាស​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​ទោល​ ទាំង​ក្រុម​។ ក្រឡែកទៅ​មើល​គម្រោង​ថ្មី​វិញ ខាង​ក្រោ​មគឺ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ទាំង ១០ ដែល​អា​ច​មាន​ភាគរយ​ខ្ពស់ថា​នឹង​​ចេញ​មុខ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ៖

១/ TRI.BE

 

TRI.BE គឺ​ជា​ក្រុម​មាន​សមាជិក​ ៧នាក់​៖ Songsun, Kelly, Jinha, Hyunbin, Jia, Soeun, និង Mire។

២/ GAIA

GAIA ដើម​ឡើយ​ជា​ក្រុម Gen-Z តែព្រោះ​ការ​ចេញ​ចម្រៀង​ដំបូង​របស់​ពួកគេ​មិន​សូវ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ប៉ុន្មាន ពួកគេក៏​បាន​ផ្អាក ប៉ុន្ដែ​ពេល​នេះ ក្រុមបាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​កាត់បន្ថយ​សមាជិក​មក​សល់​ ៤នាក់​វិញ៖ Nairu, Rina, Mari, និង Rosa ។

៣/ PURPLE KISS

PURPLE KISS គ្រោង​ចេញ​មុខ​នៅដើមឆ្នាំ​នេះ មាន​សមាជិក​ ៧នាក់​៖ Park Jieun, Na Goeun, Dosie, Ireh, Yuki, Chaein, និង Swan (រូប​ក្រោម​)។

៤/ ក្រុមរបស់​ផលិត​កម្ម Mystic Story

 

បច្ចុប្បន្ន​ ក្រុម​នេះ​មិន​ទាន់​មាន​ឈ្មោះ​នៅឡើយ ដោយ​សមាជិក​ត្រៀម​មាន​ ៦នាក់​គឺ៖ Miyu, Sua, Suhyun, Haram, Tsuki, និង Siyoon​។

៥/ Ggumnamu (Dream Tree)

៦ នាក់​នេះគឺ​ជា​សិស្ស​ហ្វឹកហាត់​ក្នុង​ផលិត​កម្ម WM Entertainment ពួកគេ​ឈ្មោះ៖ Chaeyeon, Hyunseo, Seunghyun, Yeongin, Chaewon, និង Joowon។

៦/ ZeroSix

ក្រុមថ្មី​របស់​ផលិត​កម្ម LIZ Entertainment មានគម្រោង​ចេញ​ចម្រៀង​ដំបូង​នៅខែក្រោយ ពួកគេ​មាន​គ្នា​ ៦នាក់​៖ Xindy, Byeolha, Yehwa, SeoA, និង Davin។

៧/ PIXY

PIXY ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​សមាជិក​ ៦នាក់​៖ Ella, Lola, Saetbyeol, Dia, Sua, និង Dajeong។

៨/ A-Girls (LIMETREE?)

ផលិត​កម្ម A Entertainment គឺ​ជា​អ្នក​បង្កើត​ក្រុម​នេះ ពួកគេ​មាន​គ្នា​ ៧នាក់​៖ Yunseon, Myunggyeong, Dahyeon, Suyeon, Shinyoung, Yubin, និង Jihyeon។

៩/ 05Class

ក្រុមនេះមាន​ភាព​ពិសេស​ជាង​គេ​ត្រង់​ថា សមាជិក​ទាំង ៧រូប​ គឺកើត​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៥ ទាំង​អស់​ ពួកគេ​មាន​ឈ្មោះ៖ Geumhee, Sua, Seoyeon, Yeham, Naeun, Yoonjeong, និង Duna។

១០/ World Dreams

ក្រុម​មួយ​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ WorldStar Entertainment ពួកគេ​មានគ្នា​ ៧នាក់​៖ Soobin, Soyeon, Heewon, Hyejin, Yerim, Yejin, និង Kyuhyun៕

ប្រ​ភព៖  koreaboo
(Number Of Views: 1,417 times)