ខណៈ​ដែល​ Jennie ក្រុម BLACKPINK កំពុង​ទាញយក​បាន​ subscribers យ៉ាង​​ច្រើនពីគណនី YouTube ទើប​បង្កើត​ថ្មីនោះ អ្នក​​លេងអ៊ីន​ធឺ​ណេ​ត​ក៏​ងាក​មកចាប់អារម្មណ៍​អាខោន YouTube ផ្សេងទៀត​របស់​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េដែល​ល្បី​មិន​ចាញ់​គ្នា រាប់​ទុក​ថា​កំពុង​ពេញនិយមដែរ​​។

ឆែក​មើល​បញ្ជី​គណនី YouTube ខាង​ក្រោមរបស់​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ដែល​អ្នក​មិនគួរ​មើល​រំលង​៖

Lisa (BLACKPINK) – 4.65 លាន

Jennie (BLACKPINK) – 3.6 លាន

Solar (MAMAMOO) – 2.68 លាន

HyunA – 1.82 លាន

CL – 1.67 លាន

Amber – 1.47 លាន

Taeyeon (Girls’ Generation) – 1.27 លាន

Dara – 1.21 លាន

Hyeri (Girl’s Day) – 1 លាន

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 3,243 times)