យើង​បាន​ឈាន​ចូល​ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ច្រើន​សប្ដាហ៍​ហើ​យ ដូច្នេះ​អ្នក​គួរ​តែ​អាច​ដឹងថាវា​មានន័យ​យ៉ាង​ម៉េច​ វា​គឺ​ជា​ពេល​ដែលអ្នក​​គួរ​យល់​ដឹង​ខ្លះ​ពីគម្រោង​ក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​គ្រោង​ចេញ​មុខ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះបើសិន​អ្នក​ជា​អ្នកគាំទ្រ​វិស័យ​ K-pop។ ខាង​ក្រោមជា​គម្រោងក្រុម​ចម្រៀងប្រុសកូរ៉េ​​ ៩ ក្រុម ត្រៀមនឹង​ចេញ​មុខ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១!

1/ KINGDOM

KINGDOM គឺ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀងប្រុស​ថ្មី​មាន​សមាជិក​ ៧ នាក់​ ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រ​ង​របស់​ផលិត​កម្ម GF Entertainment។ សមាជិក​ ៧នាក់​មាន​ឈ្មោះ៖ Arthur, Mujin, Louis, Dann, Ivan, Jahan, និង Chiwoo។

2/ MAXIMUM

MAXIMUN ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​សមាជិក​ ៤រូប ហើយ​ពួកគេ​នឹង​ចេញ​ច្រៀ​ង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ។ សមាជិក​ទាំង ៤​ មាន​ឈ្មោះ៖ Wanshin, Seungkwon, Minho, និង Seonghwan។

3/ NTX

NTX គឺ​ជា​គម្រោង​ក្រុម​ធំបង្កើត​ឡើង​ដោយ​ Victory Company មាន​សមាជិក​ទាំង ១០ នាក់​៖ Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Jiseong, Seongwon, Gihyun, និង Rohyun។

4/ ក្រុម​របស់​ផលិត​កម្ម JN Entertainment

វា​ជា​ក្រុមថ្មីមិន​ទាន់មានឈ្មោះ​នៅឡើយទេ ​មាន​សមាជិក​ ៧នាក់​ដូច​ជា៖ Bleu, Moonbong, Iroon, Hyeongjin, Vin, Geonhee, និង Woori។

5/ TEN X

TEN X គឺ​ជា​ក្រុម​មាន​សមាជិក​ ៥ នាក់​ ប៉ុន្ដែ Minsung (ទីពីររាប់​ពី​ខាងស្ដាំ) បាន​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ ដូច្នេះ​ពួកគេ​នឹង​បង្ហាញខ្លួន​តែល​​ ៤ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ គឺ Luha, Gohyeon, UK, និង Siwoo។

6/ LUMINOUS

LUMINOUS ដើម​ឡើយ​គ្រោ​ងចេញ​មុខ​តាំង​ពី ២០២០ តែក៏​ត្រូវ​ផ្អាក​ និង​លើក​ទៅ២០២១ វិញ​។ ក្រុម​មួយ​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ WIP Compnay និង​មាន​សមាជិក​ដូច​ជា​៖ Suil, Steven, Woobin, និង Youngbin។

7/ CIIPHER

CHIPHER គឺ​ជា​ក្រុមមាន​សមាជិក​​ ៧នាក់​ បង្កើត​ឡើង​ដោយ RAIN Company។ សមាជិក​ ៧រូប​ មាន​ដូច​ជា​៖ Hyunbin, Tan, Hwi, Keita, Tag, Dohwan, និង Won។

8/ ក្រុម​ជប៉ុន​របស់​ផលិត​កម្ម Big Hit

ផលិត​កម្ម Big Hit Entertainment (ផលិត​កម្ម​គ្រប់​គ្រង​ BTS និង TXT) គឺ​មាន​គម្រោង​បង្កើត​ក្រុមចម្រៀង​ប្រុស​វាយ​លុក​ទីផ្សារ​ជប៉ុន​។ ជួរ​ឈ្មោះ​សមាជិក​ក្រុម​ជប៉ុន​ដែល​ត្រៀម​ចេញ​មុខ​មាន​ដូច​ជា​ K, Nicholas, EJ, Kyungmin, និង Taki។

9/ DSP N

DSP N បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ DSP Media ដែល​ជា​ផលិត​បង្កើត​ក្រុម KARD និង APRIL។ ក្រុម​នេះ​មាន​សមាជិក​ដូច​ជា៖ Dongpyo, Shouu, Hojin, Junhyuk, Siyoung, Jaewon, Sungbu, Sangmin, និង Wooyoung។ ប៉ុន្ដែ​ថ្មីៗ​ មាន​ការ​បង្ហោះ​រូប​សមាជិក​ ៤ ទៅ ៦នាក់​ ដូច្នេះ​ព័ត៌​មាន​ពិត​ប្រាកដ​គឺ​នៅពុំ​ទាន់​បញ្ជាក់ច្បាស់​នៅ​ឡើយ​ទេ​ពី​ជួរ​ឈ្មោះ​ក្រុម​នេះ៕

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 432 times)