ទិន្នន័យគិតចាប់​ពីថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បី​ស្វែក​រក​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង ៣០ របស់ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ទាញ​យក​បាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ​ក្នុង​ខែនេះ។ សម្រាប់​ខែថ្មីគឺមិនបាន​ខុសប្លែកខ្លាំងពីខែមុនៗប៉ុន្មាន​ទេ ដោយ​ BLACKPINK គឺ​ជា​អ្នក​គ្រងនៅលេខ​រៀងទី១ ខណៈ​ដែល​ TWICE ជាប់​លេខ២ ហើយ​ IZ*ONE ជាប់​លេខ​៣។

ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ដែលទាញ​យក​បាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ក្នុង​ខែមករា មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖

១/ BLACKPINK

២/ TWICE

៣/ IZ*ONE

៤/ (G)I-DLE

៥/ Oh My Girl

៦/ GFRIEND

៧/ MAMAMOO

៨/ aespa

៩/ ITZY

១០/ APRIL

១១/ Girls’ Generation

១២/ Lovelyz

១៣/ Red Velvet

១៤/ Apink

១៥/ LOONA

១៦/ MOMOLAND

១៧/ WJSN

១៨/ woo!ah!

១៩/ Weeekly

២០/ STAYC

២១/ fromis_9

២២/ Ladies’ Code

២៣/ DreamCatcher

២៤/ Weki Meki

២៥/ Berry Good

២៦/ Rocket Punch

២៧/ Girl’s Day

២៨/ LABOUM

២៩/ f(x)

៣០/ EXID

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,190 times)