ព្រឹត្តិការណ៍ ​​”APAN Music Awards” ឆ្នាំ២០២០ ប្រកាស​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​កំពូ​លទាំង​ ១០ និ​ងផ្នែក​ផ្សេងៗ​ទៀត​។

“APAN Music Awards” គឺ​ជា​កម្មវិធីប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​ចុង​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ KEMA។ ពាន​រង្វាន់​ធំក្នុង​កម្មវិធី​គឺ កំពូល​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង​ ១០ ដែល​ទាញ​យក​បាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​ ហើយ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ត្រូវ​បានគេ​មើល​តាម​ទិន្នន័យ​ដែលបូក​បញ្ចូល​រវាង​ សំឡេង​ឆ្នោត​របស់​ហ្វេន ចំនួន​លក់​អាល់ប៊ុម​ និង​ការវិនិច្ឆ័យ​របស់​អ្នក​ជំនាញ​។

អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​កំពូល​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង ១០ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ដូច​ជា​៖

Kang Daniel

The Boyz

MONSTA X

BTS

Seventeen

IZ*ONE

Lim Young Woong

GOT7

NCT 127

TWICE

 

ដោយ​ឡែក អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ទៀត​មាន​ដូច​ជា​៖ NCT U (ផ្នែក Best Global Icon), Kang Daniel (ផ្នែក Best Performance), BLACKPINK (ផ្នែក Best MV), JB ក្រុម GOT7 (ផ្នែក Best All-Rounder)។​

កម្មវិធី ​​”APAN Music Awards” ឆ្នាំ២០២០ ដើម​ឡើយ​គ្រោង​ធ្វើឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី២៨ ដល់​ ២៩ ខែវិច្ឆិកា ប៉ុន្ដែ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ពន្យារពេល​ ព្រោះ​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​ម្ដង​ទៀត​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​កូវីដ១៩ នៅ​ប្រទេសកូរ៉េ​ខាងត្បូង​៕

 

ប្រភព៖  allkpop

(Number Of Views: 1,286 times)