ការ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​ជ្រើស​រើស​ម្ចាស់​តំណែង​ ‘Person of the Year’ របស់​ទស្សនា​វដ្តី Time Magazine សម្រាប់​បុគ្គល​ និង​អង្គភាព​ផ្សេង​ៗ​ក៏មាន​វត្ត​មាន​ BTS និង​ Blackpink  ក្នុង​តារាង​ដែរ​។​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​សម្រាប់តំណែង​ ‘Person of the Year’ បាន​ចាប់​ផ្តើម​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ម៉ោង​នៅ​កូរ៉េ​។​

ការ​ជ្រើស​រើស​ក្រុម BTS និង​ BLACKPINK ដាក់​បញ្ចូលក្នុង​តារាង​នេះ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ឥទ្ធិពល​ដ៏អស្ចារ្យ​របស់​ពួក​គេ​ចំពោះ​វប្បធម៌ប្រជា​ប្រិយ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ និង​ក្នុង​ព័ត៌មាន​ដូច​គ្នា​នេះ ក្រុម BTS ថ្មីៗ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើសជា​បេក្ខភាព​​សម្រាប់​ GRAMMY ក្នុង​ប្រភេទ​ពាន  ‘Best Pop Duo/Group Performance’ ជាមួយ​នឹង​បទ Dynamite ដ៏ល្បី​ជា​ភាសា​អង់​គ្លេស​របស់​ពួក​គេ​។​ លទ្ធផល​សម្រាប់​​ម្ចាស់​តំណែង​ “Person of the Year” របស់ Time Magazine នឹង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 2,383 times)