ព្រឹត្តិការណ៍ The Fact Music Awards ឆ្នាំ ២០២០ គ្រោង​ធ្វើ​ឡើងនៅខែធ្នូ!

កាល​ពីមួយ​រយៈ​មុន​ The Fact Music Awards ឆ្នាំ ២០២០ បាន​ប្រកាស​ផ្អាក​ ដែលដើម​ឡើយ​គ្រោង​រៀប​ចំធ្វើឡើង​នៅដើម​ឆ្នាំ​ ហើយ​ពេល​នេះ​កម្មវិធី​ទាំង​មូលបាន​វិល​ត្រលប់​មក​វិញ​នៅ​ខែធ្នូខាងមុខ  ព្រមគ្នា​ជាមួយ​ជួរឈ្មោះ​តារា​ចម្រៀង​ដែលនឹង​មាន​មុខ​ក្នុងកម្មវិធី​!

The Fact Music Awards ឆ្នាំ ២០២០ បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ថា​ កម្មវិធី​ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​អន​ឡាញ ដោយ​បង្ហើប​ប្រាប់ទៀត​ថា​ BTS ក៏​នឹង​មាន​វត្ត​មានក្នុ​ងកម្មវិធី​ដែរ​។ ពេលនេះ ជួរ​ឈ្មោះ​តារា​ចម្រៀងបន្ទាប់​បាន​បញ្ចេញ​ ដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា TWICE, MAMAMO, (G)K-DLE និង ITZY។

កុំភ្លេច​រង់​ចាំ​មើល​ ថា​តារា​រូប​ណា​ខ្លះទៀត​ដែល​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាក​តន្ដ្រី​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ The Fact Music Awards ក្នុងឆ្នាំ​នេះ!

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 3,895 times)