កាល​ពីមួយរយៈ​មុន ផលិ​តកម្ម SM Entertainment បាន​ប្រកាស​ថា​ពួកគេមានគម្រោង​បញ្ចេញមុខ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ថ្មី​នៅ​ក្រោយ​ ហើយ​ក្រុម​ថ្មី​មួយ​នេះ​មានឈ្មោះថា “aespa”។  នេះ​គឺ​ជា​គម្រោង​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​​ដំបូង​របស់​ SM ក្នុង​រយៈពេល​ ៦ឆ្នាំ​ ចាប់​តាំង​ពី​បញ្ចេញ Red Velvet។ បន្ទាប់​ពីមាន​ការ​សង្ស័យ​ពី​សំណាក់​មហា​ជន​ជា​ច្រើន​ថា​ ម្នាក់​ណា​ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ថ្មី​របស់​ SM ដែល​ពេល​នេះ​ជួរ​ឈ្មោះ​សមាជិកពី​ររូប​ដំបូង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ហើយ​។ សមាជិក​ដំបូង​មាន​ឈ្មោះ​ថា Winter ហើយ​សមាជិក​ទី២ មាន​ឈ្មោះ​ថា Karina។ ឆែកមើល​ផ្ទាំង​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម ហើយ​កុំភ្លេច​រង់​ចាំ​អ៊ុត​មើល​មុខ​សមាជិ​ក​​ផ្សេង​ទៀត​!

Winter

Karina

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 3,170 times)