ថ្មីៗ​នេះ ព័ត៌មាន​ពី​ការ​លក់​អាល់​​ប៊ុមក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា Goodbye Rania’ ​ដំបូង​របស់​ក្រុម BLACKSWAN ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យដឹង​។ យោង​តាមគណនី​ធ្វីត​ធឺ @girlgroupsales ឱ្យដឹង​ថា ក្រុម BLACKSWAN លក់​អាល់​ប៊ុម​ដាច់​អស់​ចំនួន ១៤ នៅ​ថ្ងៃ​ដំបូង​។​

ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី គណនី​ធ្វីត​ធឺ @girlgroupsales បាន​តាម​ដាន​មើល​ការ​លក់​អាល់​ប៊ុម​របស់​ស្រី​ស្រស់​ទាំង​​នេះ​ដោយ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 5,378 times)