ជាង​រៀងរាល់​សប្ដាហ៍ Gaon តែង​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ចំណាត់​ថ្នាក់​បទ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដែល​រក​ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​ ឬស្ដាប់​ ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​តារាង​។ បទ​ដដែល​មួ​យចំនួននៅតែស្ថិត​ក្នុង​តារាង​ ខណៈ​ដែល​បទ​ថ្មីក៏​បង្ហាញ​មុខ​។ ឆែក​បញ្ចី​ចំណាត់ថ្នាក់​ទាំង​ ១៥ ខាងក្រោម​៖

១៥/ បទ “Aloha” ច្រៀង​ដោយ​ Cho Jungseok

១៤/ បទ “Beach Again” ច្រៀង​ដោយ SSAK3

១៣/ បទ “How You Like That” ច្រៀង​ដោយ BLACKPINK

១២/ បទ “Dolphin” ច្រៀង​ដោយ Oh My Girl

១១/ បទ “Eight” ច្រៀង​ដោយ IU និង Suga

១០/ បទ “Maria” ច្រៀង​ដោយ Hwasa

៩/ បទ “Savage Love” ច្រៀង​ដោយ Jawsh 685, Jason Derulo, និង BTS

៨/ បទ “The Moment My Heart Flinched” ច្រៀង​ដោយ Kyuhyun

៧/ បទ “오래된 노래” ច្រៀង​ដោយ Standing Egg

៦/ បទ “Nunu Nana” ច្រៀង​ដោយ Jessi

៥/ បទ “When We Disco” ច្រៀង​ដោយ J.Y. Park និង Sunmi

៤/ បទ “Slightly Tipsy” ច្រៀង​ដោយ Sandeul

៣/ បទ “Lovesick Girls” ច្រៀង​ដោយ BLACKPINK

២/ បទ “Dynamite” ច្រៀង​ដោយ BTS

១/ បទ “Don’t Touch Me” ច្រៀង​ដោយ Refund Sisters

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 3,051 times)