ទម្រង់ត្របក​ភ្នែក​ពីរ​ជាន់​គឺ​ជា​អ្វីដែល​គ្រប់​គ្នា​ចង់​បានព្រោះ​វា​ស្អាត​ ចុះ​ចំណែក​ទម្រង់​ត្របក​ភ្នែក​មួយ​ជាន់​វិញ? ក៏​មិន​បាន​អន់​ដែរ​! តារាចម្រៀង​កូរ៉េ​ប្រុសទាំង​នេះ​អាច​ជា​ភស្ដុតាង​បញ្ជាក់​បាន​ ព្រោះទោះ​បី​ពួកគេ​មាន​ត្របក​ភ្នែក​ត្រឹម​មួយ​ជាន់​ក៏​ពិត​មែន ប៉ុន្ដែ​ទម្រង់​ភ្នែក​បែរ​ជា​ធំ ហើយ​ស្អាត​ខ្លាំង​!

១/ V (BTS)

២/ Jinyoung (GOT7)

 

៣/ Wonwoo (SEVENTEEN)

៤/ Xiumin (EXO)

៥/ Ong Seongwu

៦/ Choi Bomin (Golden Child)

៧/ Kenta (JBJ95)

៨/ Junhoe (iKON)

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,915 times)