យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ទាំង​ក្នុង​ និ​ង​ក្រៅអន​ឡាញ​ ដែលត្រូវ​បាន​គេ​យកទៅ​ធ្វើ​វិភាគ​ ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង​ ៣០ នៃ​តំណែង​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀងស្រី​ដែល​ទាញ​យក​បាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពជាង​គេ​ក្នុង​ខែតុលា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ។ យោង​តាម​លទ្ធ​ផល​ Jennie ក្រុម BLACKPINK ឈរ​នៅ​លើ​លេខ​រៀង​ទី២ ជាមួយ​ពិន្ទុ​ប្រមាណ ៣,៩១៩,៤៩៤ ខណៈ​ដែល Arin ក្រុម Oh My Girl កំរិលទៅកាន់លេខ​២ ជាមួយ​ពិន្ទុប្រមាណ ៣,៣២២,០៦៤ ហើយ​លេខ​រៀ​ងទី៣ បានទៅលើ Jisoo ក្រុម BLACKPINK ជាមួយ​ពិន្ទុប្រមាណ ៣,២៩៣,០៨១។

ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង ៣០ មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖

១/ Jennie (BLACKPINK)

២/ Arin (Oh My Girl)

៣/ Jisoo (BLACKPINK)

៤/ Jiyeon (T-ara)

៥/ YooA (Oh My Girl)

៦/ Hwasa (MAMAMOO)

៧/ Rosé (BLACKPINK)

៨/ Lisa (BLACKPINK)

៩/ Seunghee (Oh My Girl)

១០/ Bona (WJSN)

១១/ Joy (Red Velvet)

១២/ Seohyun (Girls’ Generation)

១៣/ Hyojung (Oh My Girl)

១៤/ Naeun (APRIL)

១៥/ Yuqi ((G)I-DLE)

១៦/ Binnie (Oh My Girl)

១៧/ Irene (Red Velvet)

១៨/ Jang Won Young (IZ*ONE)

១៩/ Jiho (Oh My Girl)

២០/ Seulgi (Red Velvet)

២១/ Choerry (LOONA)

២២/ Sowon (GFRIEND)

២៣/ Mimi (Oh My Girl)

២៤/ Taeyeon (Girls’ Generation)

២៥/ Soobin (WJSN)

២៦/ Luda (WJSN)

២៧/ SinB (GFRIEND)

២៨/ Nayeon (TWICE)

២៩/ Yeoreum (WJSN)

៣០/ Yeri (Red Velvet)

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 4,880 times)