នៅពេលអ្នក​គិត​ពី​ក្រុម TWICE, BLACKPINK និង Red Velvet តើបទ​ចម្រៀង​មួយ​ដែល​ណា​អ្នក​នឹក​ឃើញ​មុន​គេ​? យើង​អាច​មាន​គំនិត​ខុស​គ្នា​ ប៉ុន្ដែ​បើ​យោង​តាម​អ្នក​លេង​អ៊ីន​ធឺ​ណេត​ បទទាំង​នេះ​គឺ​ចម្រៀង​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រីល្បីៗ​ទាំង​ ៣នេះ។

១/ TWICE

បទ What Is Love?

បទ Cheer Up

២/ BLACKPINK

បទ DDU-DU DDU-DU

៣/ Red Velvet

បទ Red Flavor

បទ Psycho

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,135 times)