មិន​ខុស​ពីខែមុនៗ ទិន្នន័យ​ទាំង​ក្នុង និ​ងក្រៅ​អន​ឡាញ ដោយ​គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​ធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ចំណាត់​ថ្នាក់​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ដែល​ទាញ​យក​បាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​ជាង​គេ​ក្នុង​ខែនេះ។ យោង​តា​មលទ្ធផល ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង ៣០ មាន​ដូច​បន្ដ​បន្ទាប់​៖

១/ Jimin (BTS)

២/ Baekhyun (EXO)

៣/ Hui (PENTAGON)

៤/ Jungkook (BTS)

៥/ V (BTS)

៦/ Taeyong (NCT)

៧/ Suga (BTS

៨/ Jin (BTS)

៩/ Kai (EXO)

១០/ Jaehyun (NCT)

១១/ Wooseok (PENTAGON)

១២/ Cha Eun Woo (ASTRO)

១៣/ Yan An (PENTAGON)

១៤/ RM (BTS)

១៥/ Kim Heechul (Super Junior)

១៦/ J-Hope (BTS)

១៧/ Sunwoo (The Boyz)

១៨/ Juyeon (The Boyz)

១៩/ G-Dragon (BIGBANG)

២០/ Jungwoo (NCT)

២‌១/ Ten (NCT)

២២/ Eunkwang (BTOB)

២៣/ Minhyun (NU’EST)

២៤/ Hyunjae (The Boyz)

២៥/ Mark (NCT)

២៦/ Soobin (TXT)

២៧/ Yeonjun (TXT)

២៨/ Johnny (NCT)

២៩/ Changsub (BTOB)

៣០/ Doyoung (NCT)

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 3,697 times)