តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ទាំង​នេះ​ស្ទើ​តែធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទស្សនាគាំង​បេះដូង​ពេលឡើង​ឆាក​ម្ដង​ៗ​ព្រោះ​រូប​រាង​ដ៏​សិចស៊ី​របស់​ពួកគេ​! ប៉ុន្ដែ​បើប្រៀប​ធៀប​រវាង​ទឹក​មុខ​លើ​ឆាក និងពេល​សើច​ធម្មតា​វិញ វា​ខុស​គ្នា​ដាច់​ស្រះ។ ឆែកមើលមើល៍ តើ​ពួកគេ​ផ្ដល់​អារម្មណ៍​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ម៉េច​ខ្លះ?

១/ Soobin (TXT)

២/ Jooheon (MONSTA X)

៣/ Jimin (BTS)

៤/ Haruto (TREASURE)

៥/ Jaehyun (NCT)

6. Haechan (NCT)

៧/ Sehun (EXO)

៨/ Mingyu (SEVENTEEN)

៩/ Kang Daniel

១០/ Subin (VICTON)

១១/ Baekho (NU’EST)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,344 times)