នៅប្រទេស​កូរ៉េខាង​ត្បូង បរុស​ត្រូវ​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​អាយុ​ចាប់​ពី ១៨ ដល់​ ២៨ឆ្នាំ​។ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០​ តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ទាំង​នេះ​ឈាន​ចូល​ដល់​វ័យ ២៨ឆ្នាំ​ហើយ​ មាន​ន័យ​ថា​ពួក​គេ​អាច​នឹង​ត្រូវ​ចូល​បំពេញ​ភារកិច្ច​ក្នុងពេល​ឆាប់​ៗ៖

១/ Jin ក្រុម BTS

២/ Chen ក្រុម EXO

៣/ Chanyeol ក្រុម EXO

៤/ L ក្រុម INFINITE

 

៥/ Sandeul ក្រុម B1A4

៦/ Park Kyung ក្រុម Block B

៧/  Baekhyun ក្រុម EXO

៨/ Kim Dong Jun ក្រុម ZE:A

៩/ Jiahn ក្រុម IN2IT

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 5,992 times)