ការ​ឈ្នះក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគំតន្ដ្រី​ផ្សាយផ្ទាល់​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​សំខាន់​សម្រាប់​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដែរ​។ ទោះបី​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​គិត​ថា​វា​មិន​អស្ចារ្យ​ ព្រោះ​ភាគច្រើន​អ្នក​ឈ្នះគឺ​គិត​តាម​ប្រជា​ប្រិយភាព ប៉ុន្ដែ​ពាន​តូចៗ​ទាំង​នេះ​គឺ​នៅតែ​មាន​អត្ថន័យ​សម្រាប់​តារា​ចម្រៀង​។ ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ចម្រៀង​ទាំង ២០បទ ដែល​ទទួលបាន​ការ​ឈ្នះច្រើន​ជាង​គេពីកម្មវិធីប្រគំតន្ដ្រី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ នេះ!

២០/ “Punch” ច្រៀងដោយ NCT 127: ឈ្នះ ៤ ដង

១៩/ “I’m In Trouble” ច្រៀងដោយ NU’EST: ឈ្នះ ៤ ដង

១៨/ “Fiesta” ច្រៀងដោយ IZ*ONE: ឈ្នះ ៤ ដង

១៧/ “Left & Right” ច្រៀងដោយ SEVENTEEN: ឈ្នះ ៤ ដង

១៦/ “Oh My God” ច្រៀងដោយ (G)I-DLE: ឈ្នះ ៤ ដង

១៥/ “Not Shy” ច្រៀងដោយ ITZY: ឈ្នះ ៥ ដង

១៤/ “2U” ច្រៀងដោយ Kang Daniel: ឈ្នះ ៥ ដង

១៣/ “Maria” ច្រៀងដោយ Hwasa: ឈ្នះ ៥ ដង

១២/ “Dumdi Dumdi” ច្រៀងដោយ (G)I-DLE: ឈ្នះ ៦ ដង

១១/ “Secret Story of the Swan” ច្រៀងដោយ IZ*ONE: ឈ្នះ ៧ ដង

១០/ “Crossroads” ច្រៀងដោយ GFRIEND: ឈ្នះ ៧ ដង

៩/ “Nonstop” ច្រៀងដោយ Oh My Girl: ឈ្នះ ៨ ដង

៨/ “WANNABE” ច្រៀងដោយ ITZY: ឈ្នះ ៨ ដង

៧/ “Dumhdurum” ច្រៀងដោយ Apink: ឈ្នះ ៨ ដង

៦/ “More & More” ច្រៀងដោយ TWICE: ឈ្នះ ៩ ដង

៥/ “Psycho” ច្រៀងដោយ Red Velvet: ឈ្នះ ៩ ដង

៤/ “Any Song” ច្រៀងដោយ Zico: ឈ្នះ ១០ ដង

៣/ “How You Like That” ច្រៀងដោយ BLACKPINK: ឈ្នះ ១៣ ដង

២/ “ON” ច្រៀងដោយ BTS: ឈ្នះ ១៦ ដង

១/ “Dynamite” ច្រៀងដោយ BTS: ឈ្នះ ១៨ ដង

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 3,218 times)