ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ SF9 គ្រោង​បញ្ចេញ​អាល់​ប៊ុម​ពិសេស​! នៅ​ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា​ ក្រុម​ចម្រៀង​មួយ​នេះ​បាន​បញ្ចេញ​ផ្ទាំង​ទស្សនីយ​ភាព​ថ្មី​សម្រាប់​អាល់ប៊ុម​ពិសេស​របស់​ពួកគេ​មាន​ឈ្មោះ​ថា  “SPECIAL HISTORY BOOK”។ អាល់​ប៊ុម​ថ្មីមាន​ផ្ទុក​ចម្រៀង​ចំនួន ៣បទ ក្នុង​នោះ​បួក​រួម​ទាំង​បទ​ក្រប​មុខ​មានចំណង​ជើង​ថា ” Shine Together” ដែល​ជា​បទ​ច្រៀង​ជូន​ពាក្យ​អរគុណ​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​។

“SPECIAL HISTORY BOOK” នឹង​បញ្ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា​ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​គម្រប់​ខួប​ ៤ឆ្នាំ​ចាប់​តាំង​ពី  SF9 ចេញប្រឡូក​ក្នុង​សិល្បៈ​៕

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 134 times)