វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​ធម្មតា​ទេ​បើសិន​ពួកគេត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ជា​ប្រធាន​ក្រុម ហើយថែម​ទាំង​ជាង​ Main Vocalist ប្រចាំ​ក្រុម​ទៀត​! នោះ​មាន​ន័យ​ពួកគេ​ពោពេញ​ដោយ​ទេពកោសល្យ ទាំង​ភាព​ជា​អ្នកដឹក​នាំ និង​សម្ថភាព​ច្រៀង​រាំ។ ឆែក​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាង​ក្រោម​របស់​តារាដែល​មាន​តតំណែង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម និ​ងថែម​ទាំង​ជាង​ Main Vocalist ប្រចាំ​ក្រុម​នីមួយៗ៖

១/ Bada (S.E.S.)

២/ Hwangbo (Chakra)

៣/ Park Jung Ah (Jewelry)

៤/ Ayumi (Sugar)

៥/ Sunye (Wonder Girls)

៦/ Taeyeon (Girls’ Generation)

៧/ Soohyun (U-KISS)

៨/ Yonghwa (CNBLUE)

៩/ Sungkyu (Infinite)

១០/ Eunkwang (BTOB)

១១/ JB (GOT7)

១២/ Solar (MAMAMOO)

១៣/ Kang Seungyoon (WINNER)

១៤/ Baby Soul (Lovelyz)

១៥/ Hyojung (Oh My Girl)

១៦/ Sungjin (DAY6)

១៧/ Jihyo (TWICE)

១៨/ Hui (Pentagon)

១៩/ Seungsik (Victon)

២០/ Hyojin (ONF)

២១/ Sooyeon (Weki Meki)

២២/ Sangyeon (The Boyz)

២៣/ Seoryoung (GWSN)

២៤/ Love (OnlyOneOf)

២៥/ Solji (EXID)

២៦/ Baekhyun (SuperM)

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,264 times)