បើនិយាយ​ពី​រឿង​លាប​សក់​ អ្នកនឹង​មិន​ឈ្នះតារា​ចម្រៀ​ង​កូរ៉េ​ទេ ជា​ពិសេស​តារា​ប្រុសៗដែល​ប្ដូរពណ៌សក់​ញឹក​ញាប់​ជាង​ពីស្អីទៅទៀត ហើយ​មួយ​ក្នុ​ងចំណោម​ពណ៌ដែល​ពេញនិយម​គឺ​ សក់​ពណ៌​ស្វាយ​។ ទៅមើលកំលោះៗ​ដែលធ្លាប់លេង​​ស្ដាយ​សក់​ពណ៌​ស្វាយ​ខាង​ក្រោមមើល៍ តើអ្នក​ចូល​ចិត្ត​ម្នាក់​ណា​ជាង​?

១/ Jin (BTS)

 

 

 

២/ Soobin (TXT)

 

 

 

៣/ Jimin (BTS)

 

 

 

៤/ Haechan (NCT)

 

 

 

៥/ Jaehyun (NCT)

 

 

 

៦/ Bobby (iKON)

 

 

 

៧/ Daehwi (AB6IX)

 

 

 

៨/ Chenle (NCT)

 

 

 

៩/ New (The Boyz)

 

 

 

១០/ Sebin (Snuper)

 

 

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 3,794 times)