ក្រៅ​ពី​វិស័យ​ចម្រៀង​ រឿង​ភាគ​របស់​កូរ៉េ​ក៏​ទទួលបាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ណាស់​ដែរ​ក្នុង​ពេល​បច្ចប្បន្ន​​ និង​រក​ចំណូល​បាន​មិ​ន​ចេះ​តិ​ច។ គម្រោង​រឿង​ភាគ​មួយៗ​ត្រូវការ​ប្រាក់​រាប់លាន​ដើម្បី​ផលិត​ ខណៈ​ដែល​ចំណូល​ដែល​ពួកគេទទួល​បាន​មក​វិញ​ក៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដែរ​។ យ៉ាង​ណា​មិញ បើ​និយាយ​ពី​ចំណូល​ តួសម្ដែង​រក​ប្រាក់​បាន​ច្រើន​ណាស់​ពី​ភាគនីមួយៗ​ ប៉ុន្ដែ​តម្លៃ​ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​ក៏​គិត​តាម​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ដែរ​។ ខាង​ក្រោមគឺ​ជា​តារាសម្ដែង​​ស្រី​ទាំង ១០ ដែលមាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​៖

១០/ Park Shin Hye (USD 17,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

 

៩/ Park Bo Young (USD 25,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៨/ Shin Min Ah (USD 25,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៧/ Gong Hyo Jin (USD 33,400 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៦/ Kim Tae Hee (USD 34,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៥/ Song Hye Kyo (USD 42,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៤/ Choi Ji Woo (USD 42,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៣/ Ha Ji Won (USD 42,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

២/ Lee Young Ae (USD 83,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

១/ Jun Ji Hyun (USD 84,000 ក្នុង​មួយ​ភាគ)

 

ប្រ​ភព៖  hype.my

(Number Of Views: 4,364 times)