មិន​ខុស​ពី​ខែមុនៗ តារា​ចម្រៀងទោល ក៏​ដូច​ជា​ក្រុម​ចម្រៀងល្បីៗ កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​បញ្ចេញបទ​ថ្មី​របស់​ពួកគេ​នៅខែសីហានេះ ឆែកមើលបញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាង​ក្រោម៖

ថ្ងៃទី២ ខែសីហា

_Hong Eun Ki

ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា

_Kang Daniel

_(G)I-DLE

_SATURDAY

_Jeonguk អតីត​សមាជិកក្រុម 24K

ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា

_Taemin (SHINee)

_Rocket Punch

_1TEAM

 

ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា

_Sandeul ក្រុម B1A4

ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា

_Cherry Bullet

_ENOi

ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា

_TREASURE

_គម្រោងចម្រៀង​រួម​៖ Ravi (VIXX), Yeri (Red Velvet), Kim Woo Seok (UP10TION)

ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា

_Han Seung Woo ក្រុម VICTON

_ONF

ថ្ងៃទី១7 ខែសីហា

_ITZY

_DreamCatcher

 

ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា

_ONEUS

ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា

_Choi Su Hwan

ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា

_BTS

ដោយ​ឡែកនៅ​មាន​ក្រុម​ និ​ងតារា​ចម្រៀង​ទោល​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មិន​ទាន់​ប្រកាស​ថ្ងៃចេញ​នៅ​ឡើយ​ ក្នុង​នោះរួម​មាន​ BLACKPINK, AleXa, Park Jin Young និង​ច្រើន​ទៀត​៕

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,617 times)