ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួលពាន Video Music Awards គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ MTV។ ពាន​នៃ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដើម្បី​ដណ្ដើម ហើយ​មួយ​ក្នុ​ងចំណោម​នោះ​គឺ​ពាន “Best K-pop” ដោយ​មាន​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​តែ ៦គត់​ ដែល​ជាប់​ក្នុង​បញ្ជី​ឈរ​ឈ្មោះដណ្ដើម​ពាន។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ចូល​តាម​តំណខាង​ក្រោម​ ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​ឱ្យ​ក្រុម​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​!

ឆែកមើល​បញ្ជីក្រុមដែល​ឈរ​ឈ្មោះ​ទាំង​ ៦៖

១/ BTS –បទ “ON”

១/ EXO –បទ “Obsession”

៣/ (G)I-DLE – “Oh my god”

៤/ MONSTA X –បទ “Someone’s Someone”

៥/ Red Velvet –បទ “Psycho”

៦/ TXT –បទ “9 and Three Quarters (Run Away)”

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 7,718 times)