កាល​ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា​ BTS បាន​ធ្វើកម្មវិធីផ្សាយ​ផ្ទាល់​វិទ្យុ​សំឡេង​តាម V Live។ អំឡុង​ពេល​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​ សមាជិក​របស់​ BTS បាន​បង្ហើប​ប្រាប់​ពីគម្រោង​បញ្ចេញអាល់​ប៊ុមថ្មី។ សម្រាប់អាល់​ប៊ុមថ្មីដែលគ្រោង​នឹង​បញ្ចេញ​នៅពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខ​នេះ BTS​ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ឱកាស​ឱ្យ​មាន​ចំណែក​ចូល​រួម​ក្នុ​ងការផលិ​តដែរ​​។

រំភើប​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត BTS បាន​ប្រាប់​ថា​ ពួកគេ​នឹង​បញ្ចេញ​បទ​ថ្មីនៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា​ មុន​ពេល​បញ្ចេញ​អាល់​ប៊ុម​ទាំង​មូល​។ យ៉ាង​ណា​មិញ​ផលិត​កម្ម Big Hit Entertainment ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ដែរ​ថា​ដំណឹង​នេះជា​កា​រពិត​៕

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 540 times)