នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា​ ផលិត​កម្ម YG Entertainment បាន​ទម្លាក់ផ្ទាំង​រូប​ភាព​សម្រាប់​កម្មវិធី​កម្សាន្ត​ផ្ទាល់​របស់ BLACKPINK មាន​ឈ្មោះ​ថា “24/365 with BLACKPINK”។ កម្មវិធី​កម្សាន្ត​ថ្មី​នេះ​គ្រោងចាប់​ផ្តើម​ចាក់​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា​ ហើយ​ភាគ​ថ្មីៗ​នឹង​បញ្ចេញ​រាល់​ថ្ងៃសៅរ៍។

កាល​ពី​ខែមុន​ YG បាន​បញ្ចេញវីដេអូ spoiler និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ជ្រួល​ជ្រើម​យ៉ា​ង​ខ្លាំ​ង​! ដូច្នេះ​កុំភ្លេច​រង់​ចាំ​មើល​ទាំង​អស់គ្នា​!

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,062 times)