ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង​ ៥បទ ដែល​មាន​អ្នក​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​៖

១/ បទ “Gangnam Style” ច្រៀងដោយ PSY_ ចំនួន​អ្នក​មើល៖ 3.64 ពាន់លាននាក់

២/ បទ “Gentleman” ច្រៀងដោយ PSY_ ចំនួន​អ្នក​មើល៖ 1.31 ពាន់លាននាក់

៣/ បទ “DDU-DU DDU-DU” ច្រៀងដោយ BlACKPINK_ ចំនួន​អ្នក​មើល៖ 1.16 ពាន់លាននាក់

៤/ បទ “DNA” ច្រៀងដោយ BTS _ ចំនួន​អ្នក​មើល៖ 1 ពាន់លាននាក់

៥/ បទ “BOOMBAYAH” ច្រៀងដោយ BLACKPINK _ ចំនួន​អ្នក​មើល៖ 864.3 លាននាក់

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 5,511 times)