ជា​ទូទៅ សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម TWICE ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​នារី​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​ទន់​ភ្លន់​។ ថ្មីៗ​នេះ​ ពួក​គេ​សាក​បញ្ចេញ​រូប​រាង​បែប​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​បន្តិច​ ហើយ​ក៏​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នឹង​រូប​រាង​រ​បស់​ពួក​គេ​។ ស្តាយ​ដែល​មើល​ទៅ​ស្រស់​ស្អាត​គឺ​ពេល​ពួក​គេ​គ្រង​ឈុត​ពណ៌ស និង​ស្មៅ​សុទ្ធ​ ពួកគេ​មើល​ទៅ​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​ទីទៃ​ពីគ្នា​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​ជាង ៤០ សន្លឹក​បង្ហាញ​នូវ​សម្រស់​ទីទៃ​ពីគ្នា​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ឈុត​ពណ៌ស និង​ខ្មៅ​៖

1. Nayeon៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

2. Jeongyeon៖ ទេពអប្សរ​

ឈុត​អន្ទង​ចិត្ត​

3. Momo៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

4. Sana៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

5. Jihyo៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

6. Mina៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

7. Dahyun៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

8. Chaeyoung៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទង​ចិត្ត​

9. Tzuyu៖ ទេពអប្សរ​

សម្រស់​អន្ទងចិត្ត​

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 5,283 times)