នៅ​ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា​ JeA ក្រុម Brown Eyed Girls បាន​ប្រកាស​ប្រាប់​ថា​នាង​នឹង​ត្រលប់ចូលក្នុង​សិល្បៈ​វិញ​ក្នុង​នាម​ជា​តារា​ចម្រៀង​ទោល​។ JeA គ្រោង​នឹង​បញ្ចេញ​បទ​ទោល​នៅខែមិថុនា​ ហើយ IU គឺ​ជា​អ្នក​និពន្ធទំនុក​ច្រៀង​ឱ្យ​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់​នាង​។ សមាជិក​ក្រុម Brown Eyed Girls រូប​នេះ​នៅពុំ​ទាន់ប្រកាសពីកាល​បរិច្ឆេទ​ជាក់​លាក់​នៅ​ឡើយទេ​។

នេះ​គឺ​ជា​ការ​វិល​វិញ​ផ្លូ​វ​ការ​លើក​ដំបូង​របស់​ JeA ក្នុង​នាមជា​តារាចម្រៀង​ទោល​បន្ទាប់ពី​បាន​បញ្ចេញ​ OST ប៉ុន្មាន​បទ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១​កន្លង​មក​នេះ៕

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 327 times)