ទិន្ន័យ​ចំនួន​ជា​ច្រើន​​ (គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា រហូតថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា) ត្រូវ​បានគេ​យក​ទៅ​ធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បី​តាម​រក​ចំណាត់​ថ្នាក់​សមាជិក​ក្រុមចម្រៀងបុរស​​ដែលកំពុង​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ​ខ្លាំង​ជាងគេក្នុង​ខែនេះ ហើយ​លទ្ធ​ផល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

១/ Jimin (BTS)

២/ Baekhyun (EXO)

៣/ Cha Eun Woo (ASTRO)

៤/ Jungkook (BTS)

៥/ Suga (BTS)

៦/ V (BTS)

៧/ Kim Heechul (Super Junior)

៨/ RM (BTS)

៩/ G-Dragon (BIGBANG)

១០/ Jin (BTS)

១១/ J-Hope (BTS)

១២/ Suho (EXO)

១៣/ Minhyun (NU’EST)

១៤/ Jung Yong Hwa (CNBLUE)

១៥/ JR (NU’EST)

១៦/ Ren (NU’EST)

១៧/ Baekho (NU’EST)

១៨/ Chanyeol (EXO)

១៩/ Taemin (SHINee)

២០/ Changmin (TVXQ)

២១/ Yook Sungjae (BTOB)

២២/ Yunho (TVXQ)

២៣/ Ha Sung Woon (HOTSHOT)

២៤/ Jinyoung (GOT7)

២៥/ Moonbin (ASTRO)

២៦/ Jaehyun (NCT)

២៧/ Eunkwang (BTOB)

២៨/ Chen (EXO)

២៩/ Rowoon (SF9)

៣០/ Haechan (NCT)

 

ប្រភព៖  soompi

(Number Of Views: 3,719 times)