ឱកាស​ក្លាយ​ជា​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​មិន​មែន​បើក​សម្រាប់​តែ​ជន​ជាតិ​កូរ៉េ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ ទោះ​បី​ពួក​គេ​មាន​សញ្ញាតិ​ផ្សេង​ក៏​នៅ​អាច​ដើរ​តាម​ក្ដី​សុបិន្ត​ដោយ​អាច​ចូល​រួមក្នុង​ឧស្សា​ហកម្ម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​បាន​ដែរ​។ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​តារា​ចម្រៀង​​ល្បីៗ​ទាំង ៣៥ដួង​នៅខាងក្រោមនេះ ដែល​មិន​មាន​ជន​ជាតិ​កូរ៉េ​!

៣៥/ Kun (NCT)

៣៤/ Krystal (f(x))

៣៣/ Henry Lau

៣២/ Jay Park

 

៣១/ Tiffany (Girls’ Generation)

៣០/ Jessi

២៩/ Kris (អតីត​សមាជិកក្រុម EXO)

២៨/ Samuel Kim

២៧/ Luhan (អតីត​សមាជិកក្រុម EXO)

 

២៦/ Jae (DAY6)

 

២៥/ Jun (SEVENTEEN)

 

២៤/ Johnny (NCT)

 

២៣/ The8 (SEVENTEEN)

 

២២/ Vernon (SEVENTEEN)

២១/ Joshua (SEVENTEEN)

២០/ Chenle (NCT)

១៩/ Amber (f(x))

១៨/ Bang Chan (Stray Kids)

១៧/ Huening Kai (TXT)

១៦/ WinWin (NCT)

១៥/ Yuta (NCT)

១៤/ Lay (EXO)

១៣/ Ten (NCT)

១២/ Mark (NCT)

១១/ Rose (BLACKPINK)

១០/ Lucas (NCT)

៩/ Sana (TWICE)

៨/ Momo (TWICE)

៧/ Felix (Stray Kids)

៦/ Mina (TWICE)

៥/ Tzuyu (TWICE)

៤/ Mark (GOT7)

៣/ BamBam (GOT7)

២/ Jackson (GOT7)

១/ Lisa (BLACKPINK)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 11,710 times)