កំលោះ​ៗ​របស់​ BTS បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ម៉ូត​សម្លៀក​បំពាក់​រដូវ​ក្ដៅសម្រាប់​ FILA។ រូប​ភាព​ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​ក្នុង​អាខោន​អ៊ីន​ស្ដា​ក្រាម​ផ្លូវ​ការ​ជប៉ុន​របស់​ FILA។ ឆែកមើល​រូប​ភាព​ខោង​ក្រោម​!

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 2,334 times)