ផលិត​កម្ម SM Entertainment បង្ហើប​ប្រាប់​ពីគម្រោង​ចេញ​ចម្រៀង​រួម​រវាង​ Changmin ក្រុម TVXQ និង Chungha។ យោង​តាម​ផលិត​កម្ម បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ Changmin នឹង​ចេញ​អាល់​ប៊ុម​ទោលមាន​ឈ្មោះ​ថា​ “Chocolate” មាន​ដែលផ្ទុក​ចម្រៀង​ទាំង​អស់​ ៦បទ ហើយ​បទ​មួយក្នុង​ចំណោម​ទាំង​ ៦បទ​នោះ មានចំណង​ជើង​ថា “Lie” នឹង​មាន​វត្តមាន​របស់​ Chungha។

“Lie” គឺ​ជា​បទ​បែ​ប Pop Song ដែល​មានចង្វាក់​រួមបញ្ចូលគ្នា​រវាងសំឡេង​របស់​ឧបករណ៍​ភ្លេង និង​សំឡេង​បាស​ញ្ញាក់ៗ​ តន្ត្រាក់​ដល់​អារម្មណ៍របស់​អ្នក​ស្ដាប់​។

យ៉ាង​ណា​មិញ Changmin នឹង​ធ្វើ​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ Channel របស់​ SMTWON នៅ ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ដើម្បីអប​អរ​ការ​ចេញ​អាល់​ប៊ុមទោល​ដំបូង​របស់​គេ​។ កុំភ្លេច​រង់​ចាំមើលទាំង​អស់​គ្នា​!

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 195 times)