ក្រឡៅ​ក​គឺជា​គ្រឿង​លម្អ​ដែល​ជួយលើក​ទាំង​សម្រស់​​ និង​សម្លៀក​បំពាក់​រ​​បស់​អ្នក។ តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ទាំងនេះ​​បាន​ពាក់​ក្រឡៅ​ក​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ដើម្បី​ដើម្បី​ជួយ​លើក​សម្រស់​របស់​ពួក​គេ​។ តោះ​មើល​តារា​រូ​ប​ណា​ពាក់​ក្រឡៅ​ក​លើក​សម្រស់​បាន​ស្អាត​ជាង​គេ​!

1. Momo (TWICE)

2. Lisa (BLACKPINK)

3. Irene (Red Velvet)

4. Nayeon (TWICE)

5. IU

6. Jooe (MOMOLAND)

7. Hwasa (MAMAMOO)

8. Hyuna

 

 

9. CL

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 6,284 times)