បើ​គិត​ទៅ​ជិត​ ៥ ឆ្នាំ​​ហើយ​តាំង​ពី​ក្រុម​ TWICE បានលេច​មុខ​ក្នុង​សិល្បៈ​ ហើយ​ពួក​គេ​បាន​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង និង​អាល់​ប៊ុម​ជា​ច្រើន​។ ពេល​វិល​វិញ​ម្តងៗ សមាជិក​នីមួយៗ​ មាន​រូប​រាង​ថ្មី​ប្លែក​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ជា​ពិសេស​ត្រង់​ស្តាយ​សក់​! Chaeyoung តែង​តែលេច​មុខ​ជាមួយស្តាយ​សក់​ថ្មី​ប្លែកៗ​។ ឥឡូវ​ដល់​ពេល យើង​គួរ​ពិនិត្យ​មើល​ស្តាយ​សក់​របស់​នាង និង​ផ្តល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ដល់​នាង​តាម​រយៈ​សម្តី​លើក​សរសើរ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ស្តាយ​សក់​ ១២ ម៉ូត​ប្លែក​របស់​នាង​ពេល​នាង​វិល​វិញ​ម្តងៗ​ជាមួយ​ក្រុម​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​នេះ​!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,852 times)