ក្រុម TWICE បាន​បង្កើត​គណនី​ TikTok ផ្លូវ​ការ​មួយ​ដោយ​បាន​បង្ហើប​ប្រាប់​ថា​នឹង​បញ្ចូល​ប​ទ​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ពួក​គេ​។​ គណនី​បើក​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​នេះ​ ថ្មីៗ​នេះ​ទើប​តែ​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​គេហ​ទំព័រ​សារ​ព័ត៌មាន​សង្គម​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​​ភាព​មួយ​។ ថ្វី​បើ​គណនី​នេះ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​លក្ខណៈ​ឯក​ជន​ ការ​បង្កើត​គណនី​នេះ​គឺជា​ដំណឹង​ដ៏រំភើប​មួយ​ ព្រោះ​ក្រុម​នេះ​អាច​មាន​កន្លែង​ផ្សេង​មួយ​ទៀត​​សម្រាប់​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​របស់​ពួក​គេ​!​

ថ្មីៗ​នេះ ផលិតកម្ម JYP បាន​ព្រម​ព្រៀង​សហការ​ជាមួយ​នឹង​ផលិតកម្ម Republic Records នៅ​អាមេរិក​ដើម្បី​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ចម្រៀង​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​នេះ​នៅ​បច្ចឹម​ប្រទេស​។ ស្តាប់​ទៅ​វា​ហាក់​ដូច​ជា​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ក្រុម​នេះ​នៅ​ក្នុង​សិល្បៈ​នៅ​បច្ចឹម​ប្រទេស​! ប្រិយ​មិត្ត​អាច follow គណនី​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ខាង​ស្តាំ tiktok 

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 1,337 times)