អ្នក​ប្រើ​អ៊ីនធឺណេត​ជា​ច្រើន​បាន​ចង​ក្រង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បទ​ចម្រៀង​ ៥០ បទ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ល្បីៗ​ដែល​គ្រង​តំណែង​បាន​យូរ​ជាង​គេ​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រ MelOn ។ ថ្មីៗ​នេះ នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​អន​ឡាញ អ្នកប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​ធឺណេត​ជា​ច្រើន​បាន​ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ និង​ស្រី​មួយ​ចំនួន​​ដែល​មាន​បទ​ចម្រៀង​គ្រង​តំណែ​ង​បាន​យូរ​ជា​ងគេ​នៅ​លើ​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់​ MelOn។ ដោយ​សារ​ជា​​គេហ​ទំព័រ​មួយ​ដ៏​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​បំផុត​នៅ​កូរ៉េ​ MelOn បានធ្វើ​ជា​គំរូ​មួយយូរ​ហើយ​​សម្រាប់​ក្រុម​ចម្រៀង​ល្បីៗ​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ឱ្យ​បទ​ចម្រៀង​របស់​ពួក​គេ​វ៉ា​ដាច់​គេ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​។​

ដោយ​ផ្អែក​លើ​បញ្ជី​ទាំង​នេះ ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​បទ​ចម្រៀង​គ្រង​តំណែង​បាន​យូរ​ជាង​គេ​មាន​ដូច​ជា​ក្រុម BTS, EXO, Big Bang, WINNER, Wanna One, BTOB និង iKON ខណៈ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​បទ​ចម្រៀង​គ្រង​តំណែង​លើ​គេហ​ទំព័រ​នេះ​បាន​យូរ​ជា​ង​គេ​ដែរ​រួម​មាន TWICE, BLACKPINK, Red Velvet, MAMAMOO, GFriend, AOA, A Pink និង​ IOI ។​

ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​៖

 1. BTS – Spring Day (1132 ថ្ងៃ)
 2. BTOB – Missing You (606 ថ្ងៃ)
 3. Wanna One – Energetic (587 ថ្ងៃ)
 4. BTS – DNA (573 ថ្ងៃ)
 5. WINNER – REALLY REALLY (485 ថ្ងៃ)
 6. BTS – IDOL (474 ថ្ងៃ)
 7. EXO – Universe (405 ថ្ងៃ)
 8. BTOB – Only one for me (366 ថ្ងៃ)
 9. BTS – FAKE LOVE (356 days)
 10. BTS – Boy With Luv (343 ថ្ងៃ) ~ing
 11. Wanna One – Beautiful (336 ថ្ងៃ)
 12. iKON – LOVE SCENARIO (333 ថ្ងៃ)
 13. BTS – The Truth Untold (307ថ្ងៃ)
 14. BTS – Blood Sweat & Tears (302 ថ្ងៃ)
 15. BIGBANG – BANG BANG BANG (301 ថ្ងៃ)
 16. EXO – Monster (298 ថ្ងៃ)
 17. EXO – Love Shot (289 ថ្ងៃ)
 18. EXO – Ko Ko Bop (261 ថ្ងៃ)
 19. WINNER – empty (238 ថ្ងៃ)
 20. Block B – HER (236 ថ្ងៃ)
 21. iKON – MY TYPE (235 ថ្ងៃ)
 22. BTS – I`m Fine (232 ថ្ងៃ)
 23. BIGBANG – FXXK IT (231 ថ្ងៃ)
 24. WINNER – Don’t Flirt (226 ថ្ងៃ)
 25. BTS – Euphoria (221 ថ្ងៃ)
 26. EXO – Tempo (219 ថ្ងៃ)
 27. BTOB – Beautiful Pain (217 ថ្ងៃ)
 28. BIGBANG – Flower Road (207ថ្ងៃ)
 29. BTS – GOGO (203 ថ្ងៃ)
 30. BIGBANG – BAE BAE (202 ថ្ងៃ)
 31. BTS – MIC Drop (198 ថ្ងៃ)
 32. Wanna One – I.P.U. (190 ថ្ងៃ)
 33. Wanna One – BOOMERANG (189 ថ្ងៃ)
 34. WINNER – MILLONS (183 ថ្ងៃ)
 35. BIGBANG – LOSER (179 ថ្ងៃ)
 36. EXO – Lotto (179 ថ្ងៃ)
 37. EXO – CALL ME BABY (177 ថ្ងៃ)
 38. BTS – Anpanman (177 ថ្ងៃ)
 39. BTS – FIRE (175 ថ្ងៃ)
 40. BEAST – 12:30 (175 ថ្ងៃ)
 41. BTS – Best Of Me (168 ថ្ងៃ)
 42. iKON – RHYTHM TA (166 ថ្ងៃ)
 43. Highlight – Plz don’t be sad (163 ថ្ងៃ)
 44. BTS – Airplane pt.2 (163 ថ្ងៃ)
 45. BTS – Mikrokosmos (163 ថ្ងៃ)
 46. WINNER – Everyday (159 ថ្ងៃ)
 47. BIGBANG – IF YOU (153 ថ្ងៃ)
 48. BTS – Make It Right (151 ថ្ងៃ)
 49. BIGBANG – LAST DANCE (149 ថ្ងៃ)
 50. EXO – Growl (148 ថ្ងៃ)

ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​៖

 1. TWICE – CHEER UP (479 ថ្ងៃ)
 2. BLACKPINK – AS IF IT’S YOUR LAST (453 ថ្ងៃ)
 3. Red Velvet – Red Flavor (445 ថ្ងៃ)
 4. GFRIEND – Me gustas tu (437 ថ្ងៃ)
 5. BLACKPINK – PLAYING WITH FIRE (357 ថ្ងៃ)
 6. TWICE – Like OOH-AHH (350 ថ្ងៃ)
 7. BLACKPINK – DDU-DU DDU-DU (327 ថ្ងៃ)
 8. TWICE – TT (309 ថ្ងៃ)
 9. AOA – Heart Attack (304 ថ្ងៃ)
 10. MAMAMOO – Décalcomanie (303 ថ្ងៃ)
 11. MOMOLAND – BBoom BBoom (289 ថ្ងៃ)
 12. Red Velvet – Russian Roulette (274 ថ្ងៃ)
 13. TWICE – Dance The Night Away (268 ថ្ងៃ)
 14. ITZY – DALLA DALLA (267 ថ្ងៃ)
 15. Lovelyz – Ah-Choo (264 ថ្ងៃ)
 16. GFRIEND – Rough (263 ថ្ងៃ)
 17. TWICE – YES or YES (258 ថ្ងៃ)
 18. TWICE – Heart Shaker (256 ថ្ងៃ)
 19. MAMAMOO – Starry Night (240 ថ្ងៃ)
 20. TWICE – LIKEY (238 ថ្ងៃ)
 21. BLACKPINK – WHISTLE (237 ថ្ងៃ)
 22. TWICE – FANCY (223 ថ្ងៃ)
 23. IOI – Very Very Very (221 ថ្ងៃ)
 24. MAMAMOO – You’re the best (217 ថ្ងៃ)
 25. TWICE – KNOCK KNOCK (215 ថ្ងៃ)
 26. AOA – Like a Cat (212 ថ្ងៃ)
 27. Red Velvet – Dumb Dumb (211 ថ្ងៃ)
 28. GFRIEND – NAVILLERA (210 ថ្ងៃ)
 29. TWICE – What is Love? (203 ថ្ងៃ)
 30. Apink – LUV (199 ថ្ងៃ)
 31. Red Velvet – Rookie (193 ថ្ងៃ)
 32. GFRIEND – Time for the moon night (186 ថ្ងៃ)
 33. Red Velvet – Bad Boy (182 ថ្ងៃ)
 34. Red Velvet – Peek-A-Boo (175 ថ្ងៃ)
 35. BLACKPINK – Forever Young (174 ថ្ងៃ)
 36. BLACKPINK – Kill This Love (174 ថ្ងៃ)
 37. MAMAMOO – Um Oh Ah Yeh (167 ថ្ងៃ)
 38. MAMAMOO – Egotistic (161 ថ្ងៃ)
 39. (G)I-DLE – LATATA (156 ថ្ងៃ)
 40. TWICE – SIGNAL (154 ថ្ងៃ)
 41. IZ*ONE – La Vie en Rose (154 ថ្ងៃ)
 42. TWICE – Feel Special (152 ថ្ងៃ)
 43. Apink – I’m so sick (147 ថ្ងៃ)
 44. Girl’s Day – Something (146 ថ្ងៃ)
 45. Red Velvet – Ice Cream Cake (139 ថ្ងៃ)
 46. AOA – Short Hair (138 ថ្ងៃ)
 47. BLACKPINK – BOOMBAYAH (134 ថ្ងៃ)
 48. AOA – Miniskirt (133 ថ្ងៃ)
 49. GFRIEND – Glass Bead (132 ថ្ងៃ)
 50. MAMAMOO – Yes I am (130 ថ្ងៃ)
 51. IOI – DOWNPOUR (130 ថ្ងៃ)

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 2,984 times)