អ្នកប្រហែលជា​​មិន​ធ្លាប់​ដឹង ប៉ុន្តែមុន​ពេលចេញ​ច្រៀង​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នីមួយៗ អាយដលខាង​ក្រោមនេះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជាតារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​។

១/ Eunha (GFRIEND)

មុន​ពេល​​ចេញ​ច្រៀង​ក្នុង​ក្រុម GFRIEND នាង​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួនក្នុង​រឿង “The Clinic for Married Couples: Love and War”។

 

 

២/ Hongki (F.T. Island)

កាល​ពី​នៅ​ក្មេង​ Hongki ធ្លាប់​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ “Magic Kid Masuri”។

 

 

៣/ Taeyang (BIGBANG)

Taeyang ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញខ្លួន​​ក្នុងរឿង “Kiss Me Much” មុន​ពេល​គេ​ចេញ​ច្រៀង​ក្នុងនាម​ជា​សមាជិក​ក្រុម BIGBANG

៤/ Park Jihoon

Park Jihoon ធ្លាប់​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ជាច្រើន​កាលពី​គេ​នៅក្មេង​ ហើយ​ឈុត​ដែល​ល្បី​បំផុត​នោះ​គឺ​ឈុត​សម្រក់​ទឹក​ភ្នែក​នេះ​។

 

 

៥/ Chanwoo (iKON)

Chanwoo ក៏​ជា​តារា​ចម្រៀង​មួយដួង​ដែល​បាន​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ជា​ច្រើន​កាលពីនៅក្មេង​ ក្នុង​នោះមាន​​ដូច​ជា​រឿង “Boy Over Flowers” និង “The Heirs”។

 

 

៦/ Moonbin (ASTRO)

Moonbin ធ្លាប់​បង្ហាញ​ខ្លួ​នក្នុង​រឿង “Boys Over Flowers”។

 

 

៧/ G-Dragon (BIGBANG)

កាលពីក្មេង​ G-Dragon ក៏​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​តារា​សម្ដែង​ដែរ​ ហើយមួយ​ក្នុង​ចំណោម​តួអង្គដែល​គេ​សម្ដែង​គឺនៅក្នុង​រឿង “BoBoBo”។

 

 

៨/ Binnie (Oh My Girl)

Binnie ធ្លាប់​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​រឿង​ “Barking Kim Takgu” មុន​ពេល​ចេញ​ច្រៀង​ក្នុង​ក្រុម Oh My Girl។

 

 

៩/ Chani (SF9)

Chani ស្ទើ​តែក្លាយ​ជា​តារា​សម្ដែងទៅហើយ ព្រោះកាល​ពីក្មេង​គេ​បាន​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ជា​ច្រើន មួយ​ក្នុង​ចំណោម​នោះគឺ​រឿង “The Innocent Man”។

 

 

១០/ Elkie (CLC)

Elkie ធ្លាប់​ជា​តារា​សម្ដែងវ័យ​ក្មេង​​កាល​ពីនាង​រស់​នៅហុង​កុង​។

 

 

១១/ Chanyeol (EXO)

កាលពីក្មេង​ Chanyeol ធ្លាប់​ជា​តារា​សម្ដែ​ង​ម្នាក់​ដែរ​៕

 

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,626 times)