ជំងឺ​ឆ្លង​កូរ៉ូណា​កំពុង​វាយ​ប្រ​ហារ​នៅប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងកម្រិត​ធ្ងន់​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ដោយ​មាន​ប្រ​ជាជន​មិន​តិច​ជាង​ ២,០០០ នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ផ្ទុក​វីរុស​នេះ​។ ទីក្រុង​ Daegu គឺ​ជាកន្លែង​ដែល​រង​គ្រោះ​​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ ហើយ​ប្រឈម​ការខ្វះ​ខាត​ជាប​ន្ត​បន្ទាប់​​ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ បុគ្គល​ល្បី​បាន​បរិច្ចាគ​ជា​ជំនួយ​ផ្សេង​ៗ​ដើម្បី​ជួយ​ទប់​ទល់​បញ្ហា​លើកនេះ​។ ខាង​ក្រោម​នេះជា​អ្នកល្បីៗ​មួ​យ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​បានផ្តល់​ជំនួយ​ជួយ​សម្រួល​បំពេញ​​ការ​ខ្វះ​ខាត​!

Hong Jin Young –ឧបត្ថម្ភ​ 5,000 ម៉ាស់

H1GHRMUSIC –ឧបត្ថម្ភ​ 5,000 ម៉ាស់

Ham So Won –ឧបត្ថម្ភ​ 10,000 ម៉ាស់

Super Junior –ឧបត្ថម្ភ​ 10,000 ម៉ាស់

UNIQLO –ឧបត្ថម្ភ​ 15,000 ម៉ាស់

Heineken Brewing –ឧបត្ថម 20,000 (ម៉ាស់) + 2,200 (ទឹកលាងដៃ)

Lee Si Eon –ឧបត្ថម្ភ​ 1 លានវ៉ុន

Kim So Hyun –ឧបត្ថម្ភ​ 10 លានវ៉ុន

Park Sung Kwang –ឧបត្ថម្ភ​ 10 លានវ៉ុន

Joy ក្រុម Red Velvet–ឧបត្ថម្ភ​10 លានវ៉ុន

Seulgi ក្រុម Red Velvet–ឧបត្ថម្ភ​ 10 លានវ៉ុន

Yeri ក្រុម Red Velvet–ឧបត្ថម្ភ​ 10 លានវ៉ុន

Kim Eana –ឧបត្ថម្ភ​ 10 លានវ៉ុន

Yang Joon Il –ឧបត្ថម្ភ​ 19.94 លានវ៉ុន

Chungha –ឧបត្ថម្ភ​20 លានវ៉ុន

Jang Yoon Jung –ឧបត្ថម្ភ​ 20 លានវ៉ុន

Soyou –ឧបត្ថម្ភ​ 20 លានវ៉ុន

ZICO – 30 លានវ៉ុន

Yunho ក្រុម TVXQ–ឧបត្ថម្ភ​30 លានវ៉ុន

Son Naeun ក្រុម Apink–ឧបត្ថម្ភ​ 50 លានវ៉ុន

Nam Joo Hyuk –ឧបត្ថម្ភ​ 50 លានវ៉ុន

Kang Daniel – 50 លានវ៉ុន

MC Kim Sung Joo –ឧបត្ថម្ភ​ 50 លានវ៉ុន

Lee Jong Suk –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Kim Jong Kook –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Yeom Jung Ah –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Choi Soo Jong និង Ha Hee Ra –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Yoona ក្រុម Girls’ Generation–ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Song Kang Ho –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Seol Kyung Gyu និង Song Yoon Ah –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Wendy ក្រុម Red Velvet–ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Studio Dragon –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Park Seo Joon –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Kwon Sang Woo និង Son Tae Young –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Suga ក្រុម BTS–ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Lee Seung Gi –ឧបត្ថម្ភ​100 លានវ៉ុន

Barunson E&A –ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

Irene ក្រុម Red Velvet–ឧបត្ថម្ភ​ 100 លានវ៉ុន

SM Entertainment –ឧបត្ថម្ភ​ 500 លានវ៉ុន

Hyosung Group –ឧបត្ថម្ភ​ 500 លានវ៉ុន

CJ Group –ឧបត្ថម្ភ​ 1 ពាន់លានវ៉ុន

Mercedes-Benz –ឧឧបត្ថម្ភ​ 1 ពាន់លានវ៉ុន

Nexon –ឧបត្ថម្ភ​ 2 ពាន់លានវ៉ុន

LG Group –ឧបត្ថម្ភ​ 5 ពាន់លានវ៉ុន

Samsung –ឧបត្ថម្ភ​ 30 ពាន់លានវ៉ុន

ប្រ​ភព៖  koreaboo
(Number Of Views: 1,939 times)