ការ​ទុក​សក់​គ្រប​ថ្ងាស​អាច​ប្តូរ​រូប​រាង​ទាំង​ស្រុង​របស់​មនុស្សបុគ្គល​ម្នាក់​។ ការ​ទុក​សក់​គ្រប​ថ្ងាសល្មម​​​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​ម្នាក់​មើល​ទៅ​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​ និង​សម​សួន​ជា​នារី​​ ចំណែក​ការ​ទុក​សក់​គ្រប​ថ្ងាស​ទាំង​ស្រុង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​បុគ្គល​ម្នាក់​មើល​ទៅ​ក្លៀវ​ក្លា​ និង​សោយ​សោក​។ តារា​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​មើល​ទៅ​ប្លែក​ខ្លាំង​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​មិន​ទុក​សក់​គ្រប​ថ្ងាស​។​

1. Hwasa (MAMAMOO)

2. TWICE’s Momo

3. Lisa (BLACKPINK)

4. Chungha

5. IU

6. Chaeyeon

7. Jessi

8. Eunha (GFRIEND)

9. Irene (Red Velvet)

10. Jihyo (TWICE)

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 10,412 times)