ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី ITZY បាន​បញ្ចេញ​រូប​ភាពពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ ‘IT’Z ME’! បន្ទាប់​ពី​បង្ហាញ​រូប​ភាព​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ជា​លក្ខណៈ​ស្រមោល​ខ្មៅ​ ក្រុម ITZY កំពុង​គ្រង​​ឈុត​ពណ៌ស និង​ខ្មៅ​​ដិត​ច្បាស់​អម​ជាមួយ​​នឹង​ពណ៌​ដ៏គួរ​ឱ្យ​ទាក់​ទាញ​។ ‘IT’z ME’ គឺ​ជា​ចំណង​ជើង​អាល់​​ប៊ុម​ចេញ​នា​​ពេល​ខាង​មុខ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​នេះ​។​ សូម​បន្ត​តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 289 times)